ລາຍຊື່ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ

ພິທີເປີດ ການນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບ
ພິທີເປີດ ການນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບ ລາຍຊື່ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມເໝື່ອງແທັງ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2022
Click Here
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຜົນການສ້າງບັນຊີແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມວຽງຈັນພຣາຊ່າ, ວັນທີ 22 ທັນວາ 2020 Vientiane Plaza, 22nd December 2020
ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Previous slide
Next slide

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ກໍຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍການເຮັດວຽກເປັນທີມງານຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະ ຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ພາກວິຊາຊີວະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ່ຊີວະພາບ; ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ໂດຍ ຜ່ານແຫຼ່ງທືນ Direct Assistance ທີ່ມີແຫຼ່ງງົບປະມານຈາກ EU, Sweden and the UK Government; ມີໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ຫາ 31 ຕຸລາ 2021.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

  1. ສ້າງລາຍຊື່ແມ່ບົດຊະນິດໄມ້ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ
  2. ສ້າງລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າໃນ ສປປ ລາວ
  3. ສ້າງບົດແນະນຳໃນການຈຳແນກຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ (ຊະນິດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ)

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີແມ່ບົດຊະນິດໄມ້ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ບັນຊີີຊະນິດໄມ້ທີີ່ເປັນເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

LT0648

ກວາງຊີ

ລະຫັດ: LT0648 ຊື່ລາວ: ແດງນໍ້າ, ກວາງຊີ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Pometia pinnata R.Forst. & G.Forst.. ຕະກຸນ: SAPINDACEAE ຊື່ການຄ້າ: DAENG NAM (LA), FIJIAN LONGAN (TH), KASAI (BN,MY), MATOA (ID) ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ

Read More »
LT0657

ດູ່ຟ້າຍ

ລະຫັດ: LT0657 ຊື່ລາວ: ດູ່ຟ້າຍ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Pterocarpus indicus Willd. ຕະກຸນ: FABACEAE ຊື່ການຄ້າ:  DU LUAT (LA), NARRA (PH,VN), PRADU (VN), SENA (MY), SENE (VN), SONOKEMBANG (ID), THNONG

Read More »
Eucalyptus urophylla T.Blake

ວິກ​ເປືອກ​ເກັດ

ລະຫັດ: LT0384 ຊື່ລາວ: ​ວິກ​ເປືອກ​ເກັດ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Eucalyptus urophylla T.Blake ຕະກຸນ: MYRTACEAE ຊື່ການຄ້າ: VIK PUEK KET ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ: (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ວິກເປືອກເກັດສູງເຖິງ 55 ມ. ເປືອກລໍາຕົ້ນ

Read More »
Eucalyptus pellita Muell.

ວິກ​ໃບ​ຮູບ​ຫອກ

ລະຫັດ: LT0382 ຊື່ລາວ: ວິກ​ໃບ​ຮູບ​ຫອກ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Eucalyptus pellita Muell. ຕະກຸນ: MYRTACEAE ຊື່ການຄ້າ: VIK BAI HOB HOK ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ: (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ວິກ​ໃບ​ຮູບ​ຫອກສູງເຖິງ 15 ມ.

Read More »
Eucalyptus camaldulensis

ວິກ​ໃບ​​ແຄບ

ລະຫັດ: LT0381 ຊື່ລາວ: ວິກ​ໃບ​​ແຄບ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Eucalyptus camaldulensis ຕະກຸນ: MYRTACEAE ຊື່ການຄ້າ: VIK BAI KEB ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ: (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ວິກ​ໃບ​​ແຄບສູງເຖິງ 25 ມ. ເປືອກລໍາຕົ້ນ ສີດໍາປົນສີເທົາ,

Read More »
Eriolaena candollei

ລຽງຝ້າຍ

ລະຫັດ: LT0375 ຊື່ລາວ: ລຽງຝ້າຍ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Eriolaena candollei Wall. ຕະກຸນ: MALVACEAE ຊື່ການຄ້າ: LIENG FAY ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງເຖິງ 12 ມ, ລຳຕົ້ນເປືອກສີເທົາ. ກິ່ງງ່າມີຂົນ.

Read More »
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook

ຮິ້ງຫອມແດງ

ລະຫັດ: LT0274 ຊື່ລາວ: ຮິ້ງຫອມແດງ, ຮິ້ງນໍ້າ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook ຕະກຸນ: PODOCARPACEAE ຊື່ການຄ້າ: HING HOM DEANG(LA), HING NAM (LA), MELOOR (VN), OUK (TH),

Read More »
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook

ຮິ້ງ​ເກັດໜາມຈີນ

ລະຫັດ: LT0266 ຊື່ລາວ: ໄມ້ຮິ້ງ​ເກັດໜາມຈີນ, ໄມ້ໂລ່ງເລ່ງໃບຫາງນົກຍຸງ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ຕະກຸນ: CUPRESSACEAE ຊື່ການຄ້າ: HING KET NAM CHIN (LA) ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

Read More »
Chukrasia tabularis Juss

ຍົມຫີນ

ລະຫັດ: LT0233 ຊື່ລາວ: ຍົມຫີນ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Chukrasia tabularis Juss. ຕະກຸນ: MELIACEAE ຊື່ການຄ້າ:  YOM HIN (LA),  CHICRASSY (VN), CHITTAGONG WOOD (TH), LAT HOA (VN), SURIAN BATU (MY,VN),

Read More »
Cephalotaxus oliveri

ຂາມປ້ອມແດງໃບສີ່ແສກ

ລະຫັດ: LT0224 ຊື່ລາວ: ຂາມປ້ອມແດງໃບສີ່ແສກ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cephalotaxus oliveri ຕະກຸນ: TAXACEAE ຊື່ການຄ້າ: KHAM POM DENG BAI SI SAEK (LA) ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ຂາມປ້ອມແດງໃບສີ່ແສກ

Read More »
Cephalotaxus manniif

ຂາມປ້ອມແດງໃບສອງແສກ

ລະຫັດ: LT0223 ຊື່ລາວ: ຂາມປ້ອມແດງໃບສອງແສກ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cephalotaxus manniif. ຕະກຸນ: TAXACEAE ຊື່ການຄ້າ: KHAM POM DENG BAI SONG SAEK (LA) ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ຂາມປ້ອມແດງໃບສອງແສກ

Read More »
Calocedrus macrolepis Kurz

ເລັນເລ່

ລະຫັດ: LT0144 ຊື່ລາວ: ເລັນເລ່ ຊື່ວິທະຍາສາດ: Calocedrus macrolepis Kurz ຕະກຸນ: CUPRESSACEAE ຊື່ການຄ້າ: LEN LE (LA), PAEK LOM (TH) ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ (botanical description: morphology ແລະ anatomy) ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ ໄມ້ເລັນເລ່

Read More »